Maszyny budowlane

maly-banner-Maszyny-Budowlane-01

SKUTECZNIE I PRECYZYJNIE KONTROLUJ PALIWO!

 

Jedyną skuteczną metodą pomiaru paliwa (wykrywania tankowań i ubytków paliwa) w maszynach budowlanych jest zastosowanie sond pomiaru poziomu paliwa. Niemożliwa jest kontrola paliwa w oparciu o fabryczne układy pomiarowe, w tym także zaawansowane systemy CAN, które nie zapewniają odczytów ilości paliwa tankowanego do zbiornika i nie są w stanie wykryć ewentualnych kradzieży ani wskazać ich miejsca i czasu. Dodatkową trudnością w pomiarze paliwa w maszynach budowlanych jest praca w częstych przechyłach, spowodowanych specyfiką pracy i nierównym terenem. Nasz system ochrony paliwa w maszynach opiera się o precyzyjne sondy pomiarowe instalowane w zbiorniku paliwa oraz specjalne rozwiązanie techniczne, umożliwiające eliminację skutków falowania paliwa w zbiorniku związanych z przechyłami maszyny. Dzięki temu w sposób ciągły monitorujemy poziom paliwa, tankowania, kradzieże oraz średnie zużycie.

WERYFIKUJ TANKOWANIA I KRADZIEŻE PALIW ZE ZBIORNIKÓW, NADZORUJ I PORÓWNUJ WYDANIA ZE STACJI PALIW

 

Nasz system monitorowania automatycznie wykrywa tankowania  i kradzieże paliwa precyzyjnie określając ilość litrów, miejsce i czas zdarzenia. Informacje o kradzieży otrzymasz na telefon komórkowy. Z naszych doświadczeń wynika, że często nie całe paliwo zadeklarowane na dokumencie zakupu trafia do zbiornika pojazdu. Mechanizm kontroli tankowań i dokumentów zakupu automatycznie porówna ilość paliwa oraz godzinę tankowania, sygnalizując nieprawidłowości. To rozwiązanie pozwala na znalezienie „kradzieży niewykrywalnych” bez systemu monitorowania paliwa. Masz własną stację? Zapytaj nas o system automatycznej rejestracji wydań paliwa. Kontroluj i porównuj wydania paliwa w jednym systemie. Więcej informacji na Monitoring Stacji Paliw.

maly-banner-Maszyny-Budowlane-02
maly-banner-Maszyny-Budowlane-03

WYKRYWANIE KRADZIEŻE NA „POWROTACH” (KRADZIEŻE Z INSTALACJI ZASILANIA SILNIKA PALIWEM)

 

Kolejną formą kradzieży są upusty paliwa bezpośrednio z układów paliwowych (pomiędzy zbiornikiem a silnikiem pojazdu). Do 70% paliwa pobranego przez pompę paliwową „wraca” do zbiornika w zależności od obciążenia maszyny. Nieuczciwi operatorzy sprzętu wykorzystują tę właściwość wpinając w układy powrotu paliwa trójniki umożliwiające spuszczanie paliwa podczas pracy pojazdu. Oferowany przez nas system z łatwością wykrywa takie zdarzenia.

ZAWSZE WIDZISZ MIEJSCE I ZNASZ RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY

 

W standardzie oferujemy bieżący podgląd pozycji pojazdu na mapie oraz archiwalne odtwarzanie tras przejazdu i wykonanych prac na mapach drogowych oraz satelitarnych. System umożliwia wprowadzanie miejsc szczególnych np. tereny budów (bezpośrednio z widoku mapy), stref obowiązkowych (miejsc wykonywania prac, tereny garażowania maszyn, magazyny) i zakazanych (np. tereny poza budową), a także wytyczonych korytarzy dojazdu. Podczas podglądu pojazdu na mapie mogą być widoczne parametry mierzalne (prędkość, poziom paliwa, obroty) oraz rodzaj wykorzystywanego urządzenia (np. HDS, wywrot, wyładunek betonu, obroty gruszki).

maly-banner-Maszyny-Budowlane-04
maly-banner-Maszyny-Budowlane-05

SPRAWDZAJ JAK EFEKTYWNIE PRACUJE TWOJA MASZYNA I PRACOWNIK!

 

System może rozpoznawać operatorów oraz pracę maszyny pod obciążeniem oraz na obrotach jałowych, dzielić zużycie paliwa ze względu na wykonywana pracę oraz alarmować o przestojach z włączonym silnikiem. Precyzyjnie kontrolujemy czas pracy, ilość pobytów, czas pracy pojazdu z wybranym urządzeniem, oraz zużycie paliwa przypadające na pracę wraz z pozostałymi danymi eksploatacyjnymi pojazdu w miejscach wykonywania prac. W naszym systemie wiesz z jaką prędkością kręciła się gruszka betonomieszarki i gdzie następował wyładunek. Dzięki temu otrzymujesz dostęp do wielopłaszczyznowej analizy, co pozwoli na obliczenie faktycznych kosztów przypadających na daną budowę/usługę/pracownika.

OTRZYMUJ ALARMY O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH!

 

Bez konieczności uruchomienia komputera możesz otrzymywać szybkie powiadomienia SMS/mail o interesujących Cię zdarzeniach np. kradzieżach paliwa, wjazdach w strefę zakazaną, zbyt długiej pracy na obrotach jałowych, opuszczeniu wyznaczonego korytarza przejazdu. Dodatkowo informacje zostaną zapisane w raportach dostępnych w systemie, tak abyś zawsze miał do nich dostęp.

maly-banner-Maszyny-Budowlane-06