Ciągniki i maszyny rolnicze

maly-banner-Ciągniki-i-maszyny-rolnicze-01

SKUTECZNIE I PRECYZYJNIE KONTROLUJ PALIWO!

 

Jedyną skuteczną metodą pomiaru paliwa (wykrywania tankowań i ubytków paliwa) w pojazdach rolniczych jest zastosowanie sond pomiaru poziomu paliwa. Niemożliwa jest kontrola paliwa w oparciu o fabryczne układy pomiarowe, w tym także zaawansowane systemy CAN, które nie zapewniają odczytów ilości paliwa tankowanego do zbiornika i nie są w stanie wykryć ewentualnych kradzieży ani wskazać ich miejsca i czasu. Dodatkową trudnością w pomiarze paliwa w maszynach rolniczych jest bardzo często nieregularny kształt zbiorników oraz praca maszyn w częstych przechyłach, spowodowanych specyfiką pracy i nierównym terenem. Nasz system ochrony paliwa w pojazdach rolniczych, opiera się o precyzyjne sondy pomiarowe instalowane w zbiorniku paliwa oraz specjalne rozwiązanie techniczne, umożliwiające eliminację skutków falowania paliwa w zbiorniku związanych z przechyłami maszyny. Dzięki temu w sposób ciągły monitorujesz poziom paliwa, tankowania, kradzieże oraz średnie zużycie i masz pewność, że Twoje paliwo nie zginie.

WERYFIKUJ TANKOWANIA I KRADZIEŻE PALIW ZE ZBIORNIKÓW, NADZORUJ I PORÓWNUJ WYDANIA ZE STACJI PALIW

 

Nasz system monitorowania automatycznie wykrywa tankowania i kradzieże paliwa precyzyjnie określając ilość litrów, miejsce i czas zdarzenia. Informacje o kradzieży otrzymasz na telefon komórkowy. Z naszych doświadczeń wynika, że często nie całe paliwo zadeklarowane na dokumencie zakupu trafia do zbiornika pojazdu. Mechanizm kontroli tankowań i dokumentów zakupu automatycznie porówna ilość paliwa oraz godzinę tankowania, sygnalizując nieprawidłowości. To rozwiązanie pozwala na znalezienie „kradzieży niewykrywalnych” bez systemu monitorowania paliwa. Masz własną stację? Zapytaj nas o system automatycznej rejestracji wydań paliwa. Kontroluj i porównuj wydania paliwa w jednym systemie. Więcej informacji na Monitoring Stacji Paliw.

maly-banner-Ciągniki-i-maszyny-rolnicze-02
maly-banner-Ciągniki-i-maszyny-rolnicze-03

WYKRYWANIE KRADZIEŻE NA „POWROTACH” (KRADZIEŻE Z INSTALACJI ZASILANIA SILNIKA PALIWEM)

 

Kolejną formą kradzieży są upusty paliwa bezpośrednio z układów paliwowych (pomiędzy zbiornikiem a silnikiem pojazdu). Do 70% paliwa pobranego przez pompę paliwową „wraca” do zbiornika w zależności od obciążenia maszyny. Nieuczciwi operatorzy sprzętu wykorzystują tę właściwość wpinając w układy powrotu paliwa trójniki umożliwiające spuszczanie paliwa podczas pracy pojazdu. Oferowany przez nas system z łatwością wykrywa takie zdarzenia.

ZAWSZE WIDZISZ MIEJSCE I ZNASZ RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY W POLU

 

W standardzie oferujemy bieżący podgląd pozycji pojazdu na mapie oraz archiwalne odtwarzanie tras przejazdu i wykonanych prac polowych na mapach drogowych oraz satelitarnych. System wyróżni kolorem obszar na mapie w zależności od rodzaju wykonanej pracy w polu np. praca z opryskiwaczem, pokoloruje tę część pola po której poruszał się pojazd. Nasz Program umożliwia wprowadzanie miejsc szczególnych np. pól (bezpośrednio z widoku mapy satelitarnej jak również wykorzystując posiadane przez Państwa dane GPS), stref obowiązkowych (miejsc wykonywania prac, tereny garażowania maszyn, magazyny) i zakazanych (np. tereny przyległych gospodarstw), a także wytyczonych korytarzy dojazdu. Podczas podglądu pojazdu na mapie mogą być widoczne parametry mierzalne (prędkość, poziom paliwa, obroty, temperatura) oraz rodzaj wykorzystywanego urządzenia pasywnego (np. brona, siewnik, opryskiwacz).

maly-banner-Ciągniki-i-maszyny-rolnicze-04
maly-banner-Ciągniki-i-maszyny-rolnicze-05

ZAWSZE WIESZ JAKA MASZYNA WSPÓŁPRACUJE Z CIĄGNIKIEM. SPRAWNIE ROZLICZAJ PRACOWNIKÓW, PRACE POLOWE I DOWIEDZ SIĘ ILE TO KOSZTUJE

 

System może rozpoznawać operatorów oraz rodzaj sprzęgniętego z ciągnikiem urządzenia (np. brona, opryskiwacz, siewnik). Precyzyjnie kontrolujemy czas pracy pracownika, ilość pobytów, czas pracy pojazdu z wybranym urządzeniem oraz zużycie paliwa przypadające na pracę wraz z pozostałymi danymi eksploatacyjnymi pojazdu w miejscach wykonywania prac – polach. Dzięki temu otrzymasz dostęp do wielopłaszczyznowej analizy danych dla Twojego gospodarstwa, co pozwoli na obliczenie faktycznych kosztów przypadających na dane pole/uprawę/czynność/operatora.

OTRZYMUJ ALARMY O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH!

 

Bez konieczności uruchomienia komputera możesz otrzymywać szybkie powiadomienia SMS/mail o interesujących Cię zdarzeniach np. kradzieżach paliwa, zbyt długich postojach, długiej pracy na obrotach jałowych, wjazdach na niedozwolone pola. System może służyć jako zabezpieczenie antykradzieżowe i alarmować w przypadku próby kradzieży pojazdu. Dodatkowo informacje zostaną zapisane w raportach dostępnych w systemie, tak abyś zawsze miał do nich dostęp.

maly-banner-Ciągniki-i-maszyny-rolnicze-06