Korzyści

35

SPADEK ZUŻYCIA PALIWA

Oszczędzaj eliminując kradzieże paliwa, obniżając prędkości oraz poprawiając eksploatację pojazdów.

28

SKRÓCENIE PRZEBIEGÓW

Zawsze wiesz, gdzie są pojazdy. Wprowadzaj punkty obowiązkowe i zabronione.

70

PODNIESIENIE DYSCYPLINY PRACY

Kontrolujesz miejsce, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz realizację zadań.

95

ELIMINACJA DŁUGICH POSTOJÓW

Dostajesz alarmy w programie, wiadomości SMS i mail o długim postoju.

15

WYDŁUŻNIE CZASU EKSPLOATACJI POJAZDÓW

Dzięki zmniejszeniu przebiegów i lepszemu nadzorowi nad eksploatacją.

95

ELIMINACJA PRZEBIEGÓW PRYWATNYCH

Rozróżniasz przebiegi prywatne i służbowe. Zawsze wiesz, gdy auto jest używane w czasie wolnym.

25

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY

Z uwagi na podniesienie dyscypliny pracy okazuje się, że można zrobić więcej i szybciej.

80

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW I POJAZDÓW

Wprowadź limity prędkości, dystansu, czasu jazdy oraz chroń swój pojazd przed kradzieżą lub utratą ładunku.

20

OPTYMALIZACJA TRAS

Ułóż optymalne trasy dla swoich pojazdów.

50

STAŁY NADZÓR NAD STANEM TECHNICZNYM POJAZDU

System pilnuje za Ciebie przeglądów technicznych, gwarancyjnych, badań okresowych.

100

AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

Otrzymujesz powiadomienia SMS o ubytkach paliwa i pobytach w niedozwolonym obszarze.

100

WPROWADZENIE ODPŁATNOŚCI ZA KILOMETRY PRYWATNE

Wprowadź opłaty za km prywatne. Na podstawie systemu precyzyjnie rozliczysz przebiegi.